Firmast Turundus Kursused Artiklid Kontakt

 

IDEAALSELT TOIMIV MEESKOND – ÜKS KÕIGI JA KÕIK ÜHE EEST

Madridi Real, USA Dream Teami korvpallikoondis, Tartu Rock 2006/2007…

Ainult tähtedest ja suurepäraste oskustega superstaaridest koostatud meeskondade saavutused on olnud tihtipeale suureks pettumuseks lahinguolukorras. Pettumuseks analüütikutele-spetsialistidele ja publikule-toetajatele. Staarid imetlevad oma oskusi ja juba sooritatud saavutusi, unustades ära meeskonna esmase eesmärgi – mängida võidule. Meeskonnast puuduvad tihtipeale musta töö tegijad ja kollektiivsed, tavaliselt nähtamatud taustajõud, kes peavad looma staaridele võimaluse ja tingimused särada.

Praktika näitab, et ka reaalses ärielus ei saa hästi hakkama meeskonnad, mis koosnevad ainult kõige targematest ja kõige parematest inimestest. Kuidas aga luua meeskond, mis on jätkuvalt resultatiivne nii uuenduste väljamõtlemisel kui ka nende elluviimisel?

Tasakaalustatud meeskonna loomisel võib aluseks võtta "eneagrammi", kus isiksuse tüübid on jaotatud üheksasse kategooriasse.

THE REFORMER (Perfektsionist) – ratsionaalne, kontrollitud, printsipiaalne idealist
THE HELPER (Andja) – hoolitsev, suuremeelne ja üllas
THE ACHIEVER (Teostaja) – pragmaatiline, olukorrale kohanduv, alati edule orienteeritud
THE INDIVIDUALIST (Romantik) – endassesulgunud, tujukas ja dramaatiline
THE INVESTIGATOR (Uurija) – mõistuspäraselt innovaatiline, läbinägelik ja salatsev
THE LOYALIST (Paadunud skeptik) – pühendunud, turvaline ja vastutust võttev
THE ENTHUSIAST (Elunautija) – spontaanne, elurõõmus sebija
THE CHALLENGER (Kaitsja) – jõuline, domineeriv ja enesekindel tüüp
THE PEACEMAKER (Lepitaja) – rahumeelne, positiivne, mõistlik lepitaja

Seda nimekirja kirjutades tuli see kõik mulle kuidagi tuttav ette. Meenus kunagi ammu lapsepõlves loetu. Muidugi. Vennad Grimmid ja nende Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi. Toriseja, Ninatark, Aevastaja… Üks paremini toimivaid ja sümpaatsemaid meeskondi maailmas.

Ühe tuntuima meeskonnatöö uurija ja konsultandi dr Meredith Belbini arvates on toimivas, ideaalses meeskonnas esindatud kõik üheksa rolli, kes täiendavad ja tasakaalustavad kogu kollektiivi. Väiksemates kollektiivides on need rollid jaotatud meeskonnaliikmete vahel.

Loome kujuteldava projektimeeskonna

Kujutleme, et meil on vaja luua projektimeeskond, kes peab hakkama saama nii ideede genereerimise kui ka nende ideede elluviimisega.
Eduka koostöö toimimiseks on vaja meeskonda ühte Elunautijat, kellelt saab uusi ja tavapäratuid ideid ning kes suudab lahendada keerulisi probleeme.

Kindlasti on oluline Uurija, kes suudab, tahab ja viitsib minna süvitsi iga etteantud teemaga.
Edasi on vaja meeskonda Paadunud skeptikut, kes on suurepärane analüüsija ning suudab loomingulise toimkonna pakutud hullumeelsetest ideedest valida just selle meeskonna jaoks kõige õigema.
Asendamatu on Perfektsionist, kes tuleb toime raskesti juhitavate "kunstnikega" ning leiab igale meeskonnaliikmele just talle kõige paremini sobivad tööülesanded.

Paraku kukuvad sageli suurepärased meeskonnad läbi, kui puudub praktilise tegutsemisoskusega Teostaja, kes oskab lennukad ideed ümber vormida konkreetseteks ja mõõdetavateks ülesanneteks.
Loomult optimistlik Romantik on vajalik, et leida ja arendada projekti käigus uusi ideid ja võimalusi.
Lepitaja hoiab aga vaos ja tasakaalus "kunstnike" ja "töömeeste" võimalikud sõnasõjad.

Reaalses elus on meeskond enamasti juba moodustatud ja olemas ning päris nullist seda üles ehitada pole vajadust. Kõige mõistlikum on analüüsida oma meeskonnaliikmete iseloomuomadusi ja rolle, mida nad igapäevatöös kannavad. Teadvustada nende tugevused ja nõrkused ning vajadusel leida meeskonda sobivaim täiendus.

Meeskonda erinevat tüüpi inimesi

Firma arengu seisukohalt on kasulik, kui meeskonnas on erinevat tüüpi inimesi. Igal tüübil on omad tugevad küljed ning nii on erinevaid ülesandeid lahendades võimalik toetuda meeskonnatöös teineteise tugevatele külgedele.

Iga tüüp toob meeskonda talle omast isikupära ja rikastab ning tasakaalustab kollektiivi.
Vastavalt projektide ja tööülesannete eripäradele kujuneb meeskonnaliikmete vahel välja põhituumik, kellele see valdkond on loomu poolest sobivam. Turunduses domineerivad artistlikud tüübid, müügitöös on enamuses sotsiaalsed tüübid, finantssektoris reegleid arvestavad tüübid, teadus- ja haridusringkondades intellektuaalsed tüübid.

Tavaline meeskonna rollijaotus on selline: intellektuaalsed tüübid genereerivad ideid, mida praktikud ellu viivad. Reeglite järgijad jälgivad, et tegevus oleks seadusega kooskõlas ja finantsnäitajad korras. Sotsiaalsed tüübid loovad ja hoiavad kollektiivis ja kliendisuhetes positiivset õhkkonda ning artistlikud tüübid toovad meeskonda loovust ja firma välist imagot.
Samas võib kinnitada, et puhtaid tüüpe pole olemas, on ainult ühe või teise inimtüübi omaduste esiletulemine.

Kokkuvõtteks meenutan oma lemmikuid, nelja musketäri, kes kõik üksikult võttes olid äärmuslikult erinevad inimtüübid ja meeskonnaväliselt pea silmapaistmatud tavasõdurid. Ühtse tervikuna ja konkreetsele, tihtipeale lausa võimatule eesmärgile pühendudes moodustasid nad tõelise unelmate meeskonna  ja suutsid korda saata uskumatuid tegusid.

Üks kõigi ja kõik ühe eest!

 
Savanna Marketing OÜ Mere pst 20 Tallinn 10111 Telefon: 6 537 590 gsm 50 537 59 E-mail: info [ät] savanna.ee